Brukerundersøkelse 2019Oppsummering av brukerundersøkelsen vi kjørte i mai.


Hei alle sammen!

I mai kjørte vi en liten brukerundersøkelse for å kartlegge hva dere medlemmer tenker om forskjellige aspekter av foreninga. Det å få tilbakemeldinger om både hva vi gjør riktig og hva vi kan gjøre bedre er kritisk for videre utvikling av OppLANere, og før vi går videre vil vi først og fremst takke alle som tok seg tid til å besvare undersøkelsen for oss. Det setter vi stor pris på.

I denne oppsummeringen skal vi gå gjennom undersøkelsen sammen, se på svarene og gi dere våre oppfatninger og tanker om tiltak rundt de dataene vi har fått. Om du heller vil ha oppsummeringen i videoform, klikk her!

Første seksjon i spørreundersøkelsen handlet om hvordan man oppfatter foreningen som helhet; Våre mål, våre verdier, våre hensikter, og vårt aktivitetsnivå. Vi ønsket med disse spørsmålene å finne ut om det vi anser som våre verdier korresponderte med medlemmenes oppfatninger, og om vi eventuelt trengte å gjøre noen endringer i henhold til det.

 

Det første spørsmålet lød “Etter din personlige oppfatning, hva ER OppLANere?”

Her kunne man velge så mange svaralternativer man ønsket, og eventuelt legge til sitt eget.Forms response chart. Question title: Etter din personlige oppfatning, hva ER OppLANere? (Velg gjerne flere alternativer). Number of responses: 24 responses.

Som vi ser på grafen så virker det som at medlemmene deler styrets oppfatning av hva OppLANere egentlig er og hva vi driver med. “Forening for spillinteresserte”, “et sted å finne spillkamerater” og “spillsamfunn” topper lista, og det liker vi å se. Vi i styret skulle derimøt ønske at “LAN-entusiaster” svaret kanskje lå litt høyere, da dette med å holde liv i LANerkulturen definitivt er en prioritet for oss, så i fremtiden skal vi prøve å profilere dette tydeligere, både ved å være tilstede ved flere LAN i distriktet og være flinkere til å spre info om alle de forskjellige LANene som skjer rundt omkring.

 

Spørsmål nummer to var “Er det klart for deg hva formålet med OppLANere egentlig er?”.

Forms response chart. Question title: Er det klart for deg hva formålet med OppLANere egentlig er?. Number of responses: 24 responses.

Her kunne man svare på en skala fra 1 til 6, og her ser vi at brorparten av tilbakemeldingene vi fikk tyder på at vi er flinke nok til å kommunisere dette. 83% av svarene er over gjennomsnittet klare på hva vi egentlig holder på med, så her føler ikke styret at det er noe spesielt å ta tak i.


 

Spørsmål nummer tre i denne seksjonen var “Hvor synes du foreningen er mest aktiv?”.

Forms response chart. Question title: Hvor synes du foreningen er MEST aktiv?. Number of responses: 24 responses.

Svarene er ganske tydelig også her, med Discord på en klar førsteplass, og facebook-gruppen som nummer to. Dette samsvarer med styrets forventninger, da det nettopp er Discord hvor vi ønsker mest daglig aktivitet.

 

Spørsmål nummer fire fulgte opp dette med aktivitetsnivå, og lød “Hvor skulle du ønske at foreningen var MER aktiv?”.

Det er her vi kan finne det første av mer konstruktiv tilbakemelding fra medlemmene.
Forms response chart. Question title: Hvor skulle du ønske at foreningen var MER aktiv?. Number of responses: 24 responses.

Det er tydelig at selv om Discord er vår mest aktive plattform per nå, ønsker fortsatt medlemmene ennå mer aktivitet der. Styret og moderatorene våre skal selvfølgelig være forbilder på dette, og vi skal være så aktive vi kan i både tekst og voice-kanaler for å oppmuntre andre til å gjøre det samme.

Vi legger også merke til at YouTube ligger på en klar andreplass. Utifra dette har vi bestemt oss for å streame til YouTube i tillegg til Twitch når vi har spillkvelder, slik at det vil regelmessig komme ut mer innhold på kanalen vår der.

Vi ser også at det ønskes mer aktivitet på OppLANere.no, noe vi noterer oss. Det skal jobbes med å ha flere regelmessige postinger der, gjerne av mindre art, slik at innhold kommer oftere og i mer fordøyelig format.

 

Så følger spørsmål nummer 5; “Hvilke offisielle samfunnsaktiviteter ønsker du mer av fra OppLANere?”, altså aktiviteter organisert av ledelsen.

Grafene her viser en jevn fordeling av det meste vi allerede arrangerer så ofte vi har mulighet til det, med spillkvelder som den soleklare favoritten.

Forms response chart. Question title: Hvilke offisielle samfunnsaktiviteter ønsker du mer av fra OppLANere?. Number of responses: 24 responses.

Vi i ledelsen skulle veldig gjerne arrangert spillkvelder oftere, men per i dag er det ingen av styremedlemmene som har mulighet til dette. Vår podcast, OppLANere Snakker ble avviklet for at jeg personlig skulle ha tid til å arrangere én ekstra spillkveld annenhver uke, siden vi vurderte det som viktigere for gruppa enn podcastene var. Ytterligere spillkvelder per nå MÅ bli et resultat av frivillig arbeid fra medlemmene våre, noe vi mer enn gjerne legger til rette for.

Vi ser også at det ønskes flere meetups og LAN-turer, noe vi absolutt har lyst til å få til. Igjen så avhenger det av enten frivillig innsats fra medlemmer eller styrets tilgjengelighet, så vi setter pris på all hjelp vi kan få her. Det er bare å ta kontakt med styret hvis man ønsker å begi seg ut på å arrangere noe av dette.

 

Til slutt i denne seksjonen hadde vi et åpent felt hvor man kunne skrive ned tanker om foreningen eller aktivitetene våre.

Her hadde vi ett enkelt svar som var som følger:

Syntes man må oppfordre alle til å betale litt mer (frivilliiiiig), muligens få tak i sponsorer så vi kan spre oss mer med gode aktiviteter sammen, bli mer kjent og spre oss! Syntes også at vi burde ha litt mer koding inn i bildet, litt med tanke på at barneskoler får det inn i skolen, kanskje en sjangse for å få flere intereserte i det vi brenner for! Syntes derimot at det er ALT for lite folk i Kaffistova og San Marino, men derimot alltid en DiscoDingo i Stillevogna.. vi må oppfordre folk til å være mer aktive, ofte jeg bare tar turen innom serveren, ser den er død, reiser til en annen server og lever livet videre der, mens jeg egentlig ville utvidet nettverket med flere kjente i nærområdet.


Foreningen har alltid vært åpne om at vi setter stor pris på om folk vil sponse oss med litt ekstra penger utenom foreningskontingenten. Patreonen vår har vært aktiv i lang tid, og er tydelig beskrevet i “Bidra”-seksjonen på nettsidene våre. Det vi derimot ikke vil gjøre, er å mase om det, noe som er grunnen til at det ikke ofte blir nevnt fra offentlig hold. Vi har fra tid til annen gjort medlemmene våre bevisste på dette, spesielt i sammenheng med et eventuelt LAN hvor vi er helt avhengig av kapital for å kunne gjennomføre det, men vi ønsker ikke å oppfattes som at vi ber folk om penger hele tiden.

Koding føler vi ikke er riktig interesseområde for OppLANere. En interesse for gaming er ikke nødvendigvis en interesse for teknologi og datamaskiner, selv om de ofte henger sammen. Tekstkanalen creative-tech på Discorden vår føler vi er tilstrekkelig for de som eventuelt ønsker å diskutere dette når temaet dukker opp.

Det at det er for lite folk i Kaffistova og San Marino-rommene på Discord er absolutt tilfellet nå for tiden, men igjen, det er ikke noe som styret i seg selv har så mye kontroll over. Som nevnt tidligere skal vi selvfølgelig prøve å gå frem med gode eksempler, så dere kan nok forvente å se noen av oss der litt oftere i tiden som kommer. Vi håper derimot folk har nogenlunde riktige forventninger her også, siden sommeren er rett rundt hjørnet, og aktivitetsnivået vil av helt naturlige årsaker droppe de neste tre månedene.

 

Det var det hele for seksjon én. Seksjon to omfatter ens personlige forhold til OppLANere og hvor aktiv man selv er i gruppa.
Forms response chart. Question title: Hvordan oppdaget du OppLANere?. Number of responses: 24 responses.

Det første spørsmålet “Hvordan oppdaget du OppLANere?” viser oss at det er god gammeldags word-of-mouth som er avgjørende for veksten i gruppa. Hele 66% svarte at de oppdaget OppLANere gjennom å bli anbefalt eller henvist hit av en venn eller bekjent. Promotering på Facebook er en svak andreplass her, som egentlig forteller oss at sosiale medier generelt ikke er et effektivt markedsføringsverktøy for oss.

 

Spørsmål to, “Er du, eller har du noengang vært, foreningsmedlem?” viser oss at litt over halvparten som svarte på undersøkelsen har betalt kontingent på et eller annet tidspunkt.

Forms response chart. Question title: Er du, eller har du noengang vært, foreningsmedlem (betalt kontingent)?. Number of responses: 24 responses.

 

 

Vi ville vite mer om dette, så spørsmål tre var “Hvis du er foreningsmedlem i dag, hva er de viktigste grunnene til at du ønsker å støtte foreningen?” Her kunne man skrive fritt.

En kjapp gjennomlesning her gir et inntrykk av at medlemmene våre setter veldig pris på det sosiale aspektet av OppLANere, og at vi står som et offentlig eksempel på sunn og positiv gamingkultur. Det at medlemmene våre også ønsker et eget LAN kommer også frem her, noe vi er glade for å se.

Vi vil gjerne skyte inn her at det å ha flere foreningsmedlemmer er utrolig viktig for at foreningen skal kunne gjennomføre det vi ønsker. Desto flere foreningsmedlemmer har, desto sterkere stiller vi når vi skal søke om støtte fra andre instanser, så vi oppfordrer sterkt å bli foreningsmedlem hvis man har mulighet til det.

 

Og vi hadde selvfølgelig den motsatte vinklingen i spørsmål fire: “Hvis du ikke er i foreningen, hva er årsakene til at du IKKE ønsker å være foreningsmedlem?”

Flere av tilbakemeldingene her sier at dere rett og slett ikke kan avse pengene økonomisk, og det er selvfølgelig helt greit. Det er ingenting i OppLANere som ligger “bak en betalingsmur” så og si, annet enn demokratiske rettigheter ved årsmøtene våre, og det er noe vi gjør mest for ordens skyld. Opplevelsen av samfunnet vårt skal være lik for alle, om man betaler kontingent eller ikke.

Vi har også tilbakemelding her om mangel på aktivitet, noe vi selvfølgelig tar alvorlig, og vi stadig jobber med å forbedre. Igjen så er mye av det som skjer i OppLANere medlemsstyrt, så det er greit å huske at det ikke blir mer moro enn man lager sjøl. Medlemmer kan fint arrangere spillkvelder, livestreams, konkurranser og turneringer på fast basis, og OppLANere vil legge til rette for, og reklamere for, dette. Om man ønsker aktivitet utenom det vi i styret står for, er det fritt frem for alle å kjøre i gang noe selv, og det håper vi dere gjør.

Vi ser også en kommentar her som omhandler klarhet i det økonomiske aspektet av kontingenten og hva vi bruker pengene på. Det kommer vi tilbake til litt senere i videoen. Når det gjelder medlemsmyntene våre spesifikt ble det satt igang som et tiltak for å gi foreningsmedlemmer et mer “håndfast” bevis på medlemskap. Vi har hatt veldig positiv reaksjon på dette og anser det som en suksess, men vi har forståelse for at dette kanskje kan virke litt fjollete. Igjen, styret er åpen for diskusjon om alt sånt, så om man ønsker en mer dyptgående samtale om dette så er det bare å ta det opp på et av våre månedlige styremøter.

 

Spørsmål fem var “Hvor aktiv er du i OppLANere?”
Forms response chart. Question title: Hvor aktiv er du i OppLANere?. Number of responses: 24 responses.

Her ser vi en graf som dessverre peker i feil retning. Å aktivisere våre medlemmer er noe vi opplever som ganske vanskelig, til tross for at vi har jevnlig aktivitet i chatten, spillkvelder, livestreams, og perioder med mer tilfeldig aktivitet. Vi håper at dere vil hjelpe oss med å holde aktiviteten gående i tiden som kommer, da det til syvende og sist er opp til hvert enkelt medlem å delta og lage det livet man ønsker å se, spesielt på Discord.

Istedenfor å bruke private samtaler når du skal spille, bruk heller et av våre åpne spillrom. Det er tross alt derfor de er der. Om du eller kameratene dine spiller mye av et spesifikt spill, si ifra til oss så kan vi lage en rolle og et korresponderende voicerom. Muligheten for å bruke samfunnet konstruktivt er der. Det gjelder bare å benytte seg av den, og så vil man se at man får en snøballeffekt og flere vil gjøre det samme.

 

Vi var også interesserte i å vite hvilke av OppLANeres kanaler som brukes mest, og her var svarene ganske som forventet.

Forms response chart. Question title: Hvilken av OppLANeres kanaler ville du si du bruker mest?. Number of responses: 24 responses.

 

Det er ganske tydelig at Discord er selve kjernen av OppLANere, med facebook-gruppa på en svak andreplass. Den lille andelen som svarte OppLANere.no, kombinert med svar gitt tidligere i undersøkelsen, viser oss at folk gjerne vil ha mer aktivitet på nettsidene våre også, noe vi skal prøve å få til ila sommeren.

 

Spørsmål 7, “Hvor godt trives du i OppLANere?”, forteller oss at tross all tilbakemeldingen om lite aktivitet, så gjør vi hvertfall noe riktig.
Forms response chart. Question title: Hvor godt trives du i OppLANere?. Number of responses: 24 responses.

96% av alle som svarte er over gjennomsnittet fornøyd med gruppa, og liker oss som en plass å være. Dette er vi veldig glade for å se. Vi prøver å skape et samfunn med en tilbakelent og velkommen atmosfære, hvor man kan møte nye mennesker og ha det gøy med likesinnede, og enn så lenge ser det ut til at vi får det til. Veldig bra!

 

Dette ser vi også i neste spørsmål, “Ville du anbefalt OppLANere til andre?”, hvor 80% sier at de ville gjort det.

Ingen klare “Nei” her, selv om enkelte av dere er usikre, så dette tolker vi også positivt.
Forms response chart. Question title: Ville du anbefalt OppLANere til andre?. Number of responses: 24 responses.

 

På slutten av denne seksjonen etterlyste vi om dere kunne skrive litt om hvorfor, eller hvorfor ikke, dere anbefaler OppLANere til andre, og her var det utrolig mye fint å lese.

Utrolig positive tilbakemeldinger til oss som jobber med gruppa til daglig, som vi setter veldig mye pris på.

Vi fikk derimot én kommentar som vi virkelig skulle ønske var mer utfyllende, og det var denne:

Kjempefolk! (Utenom noen som har veldig offensive navn, og noen som kan være veldig frekke i svarene sine mot andre medlemmer, blant annet noen ifra styret).

Dette er dessverre et eksempel på en problematikk som vi gjerne skulle tatt tak i, men hvor vi mangler håndfast informasjon til å ta grep. Vi kan ikke gi reprimander uten å vite hvem som tråkker over grenser, og om noen medlemmer føler at personer i ledelsen har problematisk oppførsel så vil vi absolutt vite det. Styret er ikke “over” reglene, og som folkevalgte representanter er det ennå viktigere at ledelsen går fram som gode eksempler.

Vi ber innstendig alle medlemmer om å være spesifikke i sine kritikker, selv mot styret. Hvis vi ikke har informasjonen vi trenger så kan vi heller ikke handle, og det er ikke bra for foreninga. Ikke vær redde for å “skape trøbbel”, for det er det aldri den som sier ifra som gjør.

 

Neste seksjon handlet om styret, og medlemmers tillit til styret. Første spørsmål her var “Synes du styret som helhet gjør en god jobb?”, og her kunne man igjen rangere på en skala fra 1 til 6.

Det gleder oss å se at over 80% av dere synes vi gjør en over gjennomsnittet god jobb med foreningen, så her ser det ikke ut til at vi trenger å gjøre store endringer.

Forms response chart. Question title: Synes du styret som helhet gjør en god jobb?. Number of responses: 24 responses.

 

Det vi kanskje må ta tak i er resultatene av spørsmål to: “Er det tydelig hvilket ansvar de forskjellige styremedlemmene har”?

Forms response chart. Question title: Er det tydelig hvilket ansvar de forskjellige styremedlemmene har?. Number of responses: 24 responses.

Her ser vi at grafen ikke er like ensidig, så vi kan nok bli ennå tydeligere på dette. Vi skal profilere styret bedre både på nettsidene og på Discord fremover.

 

Spørsmål tre, “Synes du styremedlemmene utøver sine respektive ansvar på en tilfredsstillende måte?” ble stilt for å få en mer spesifikk pekepinn på ansvaret til de enkelte styremedlemmene.
Forms response chart. Question title: Synes du styremedlemmene utøver sine respektive ansvar på en tilfredstillende måte?. Number of responses: 24 responses.

Ingen av dere mente at samtlige styremedlemmer var udugelige, så det tar vi som et vinn. Vi regner også med at dersom man ikke har noen spesiell mening om dette, at ting egentlig er ganske bra. Man kan se at enkelte av dere mener at noen styremedlemmer kunne vært flinkere til det ansvaret de har, men uten videre spesifisering er det igjen vanskelig å ta tak i, og ingen av kommentarene i tekstfeltet som fulgte sa noenting om dette.

 

Vi hadde selvfølgelig en kommentarseksjon her også, hvor vi fikk mange gode responser.

Noen etterlyser mer informasjon om eget LAN, noe som er forståelig siden det har stått stille ganske lenge. Alt vi kan si til dette er at all info om et OppLAN vil bli delt så fort vi har det. På dette tidspunktet står det fortsatt på kapital, så om man ønsker fortgang i dette håper vi at dere vil bidra til Patreonen vår, siden det er der det meste av denne kapitalen vil komme fra.

 

Vi ville også kartlegge hvordan tilliten er til styret i denne seksjonen, så spørsmål fire var “Hvor komfortabel er du med å henvende deg til styret på generelt grunnlag?Forms response chart. Question title: Hvor komfortabel er du med å henvende deg til styret på generelt grunnlag?. Number of responses: 24 responses.

Her ser vi en graf som definitivt peker riktig vei. Med så få svar under gjennomsnittet så anser vi dette som et godt grunnlag og tar ingen spesielle grep her.

 

Oppfølgingen her var “Hvor komfortabel er du med å fremme forslag om aktiviteter, endringer, eller lignende til styret?”

Forms response chart. Question title: Hvor komfortabel er du med å fremme forslag om aktiviteter, endringer, eller lignende til styret?. Number of responses: 24 responses.

Vi ser her at dette heller ikke er et stort problem for gruppa vår, og at dere ikke er sjenerte for å komme med forslag til oss. Veldig bra!

 

Det siste, og kanskje viktigste spørsmålet, var “Hvor komfortabel er du med å klage til - eller ta opp problemer med - styret?”.

Forms response chart. Question title: Hvor komfortabel er du med å klage til - eller ta opp problemer med - styret?. Number of responses: 24 responses.
Her har vi også stor glede av å se hvor mye dere stoler på at vi tar dere på alvor, og at dere kan komme til oss selv med ting som kan være problematisk eller ubehagelig. Det er nøyaktig denne typen forhold til ledelsen vi vil at dere skal ha, og vi er glade for at vi har klart å tilrettelegge for det.

 

Aller sist hadde vi et åpent tekstfelt hvor man kunne legge igjen eventuelle tanker og kommentarer man måtte ha. Her er det noen utvalgte tilbakemeldinger som vi gjerne vil svare på.
 

Hva er det man kan betale for? Hvor går penga? Hva er poenget med penga?


En frivillig forening som oss er alltid avhengig av litt kapital, og den enkleste måten å oppnå det på er via kontingent. Da registreres man som medlem i foreningen, vi får inn en liten slant, og medlemslista vår øker som igjen gjør at det kan bli lettere å søke midler fra andre steder.

Vi har også merchandise man kan kjøpe, noe som er ganske viktig for eksponeringsverdien det gir. Vi har ikke stor inntjening på dette, men det gjør oss mye mer synlige i det offentlige som igjen kan gi flere medlemmer.

Til sist har vi vår Patreon, hvor folk kan bidra med en fast månedssum om de ønsker det. Her gir vi noen ekstra goder ved bestemte beløp, slik at de som bidrar skal kunne føle at de har litt ekstra igjen for det.

Når det gjelder hva pengene går til, så er det enkelte faste poster, og noen sporadiske. Jeg skal ikke gå inn i detaljer på dette nå siden det ikke er det denne videoen skal handle om, men den enkleste måten å følge med på hva foreningen bruker penger på hver måned er å stille opp på de månedlige styremøtene våre hvor vi alltid har en kjapp gjennomgang av det økonomiske. Vi publiserer også oppsummeringer av styremøtene våre på OppLANere.no hvor denne informasjonen kommer frem. Vi er så transparente på dette som vi klarer uten å gå ned på tallnivå, noe vi tenker kan bli fryktelig kjedelig, men hvis det er et behov for å ha mer detaljert informasjon om foreningens økonomi lett tilgjengelig så skal vi selvfølgelig ta det til etteretning og ta noen grep der.

 

At styret gir en mulighet for alle medlemmer og kunne blitt voted inn i styret. la ukjendte få komme til så vil folk etterhvert skjønne at dette er en server for alle ikke bare kjendte blandt 'sjefene'


Det som blir etterspurt her er allerede en realitet. Styrevalget foregår hvert år, hvor alle medlemmer som ønsker det kan stille til åpent demokratisk valg. I år vil styrevalget foregå i august, slik at et nytt styre er på plass da det nye skoleåret begynner. Det finnes ingen “Gutteklubb Grei” her; alle medlemmer stiller på lik linje med de sittende styremedlemmene. Vi har hatt nye medlemmer som har stilt til styret i sitt første år i gruppa, og sittet i styret året etter. Det handler bare om å være synlig, vennlig, og tillitsverdig, så er det opp til medlemmene å stemme en inn. Vi oppfordrer alle med litt ekstra iver om å stille til styrevalg, siden det vitner om et godt engasjement for det gruppa driver med. Nye fjes og nye perspektiver er godt for gruppa som helhet, så det er bare å stille til valg da den tiden kommer.

 


 

Da var vi ved veis ende.

Takk igjen til alle som deltok! Om det er noen videre spørsmål til undersøkelsen, eller om du bare har noe på hjertet, ikke nøl med å ta kontakt med styret på discord.opplanere.no eller via epost på opplanere@gmail.com. Anonyme henvendelser gjøres via opplanere.sarahah.com.

 

Ha en flott gamingsommer, og takk for oppmerksomheten!


Informasjon | Beanis | 04 Jun 2019

Kommende Events