Små endringer på våre Discord kanalerDENNE EVENTPOSTEN BLE OPPRINNELIG POSTET DEN 18. JUNI 2018 PÅ DEN FØRSTE UTGAVEN AV OPPLANERE.NO

 

Det ble nylig etterlyst mer klarifisering rundt hvilke kanaler på vår Discord som skal brukes til hva. Styret og moderatorer diskuterte dette og kom frem til følgende løsninger.

#vi-spiller har blitt omdøpt til #lfg, og skal nå eksklusivt brukes for å finne andre folk å spille med. Det nye rollesystemet vårt fungerer bra, og gir oss gode muligheter for å finne folk til å spille spesifikke spill sammen med.

#general skal nå ta det meste av spillpraten som vi tidligere hadde i #vi-spiller. Det ble nevnt at spillprat var fordelt på både #vi-spiller og #general, så nå er det mer tydelig hvor dette skal holdes.

#shoutout har nå blitt omdøpt til #selvpromotering, og er nå utvidet til å gjelde stort sett alle typer content. Om man f.eks. lager videoer på YouTube eller spillrelatert grafikk, så har man nå lov å poste dette i denne kanalen. Reglementet for kanalen gjenstår, (we scratch your back, you scratch ours) men er også oppdatert i sin ordlyd for å reflektere denne endringen.

Vi håper disse små endringene vil gjøre Discord-opplevelsen deres litt mer strømlinjet i hverdagen. Takk for oppmerksomheten. :)


Informasjon | Duppeditt | 02 Sep 2018

Kommende Events

29

Dec
JULEFRAGS
  • 20.00 - 22.00

26

Feb
Downlink v2018
  • 16.00 - 16.00