Styremøteoppsummering, 2. Jan 2019En kjapp oppsummering av årets første styremøte.


Styret var fulltallige på møtet. Yrjan var møteleder, og Thea var referent. Referat fra møtet finner du her.

Yrjan ytret ønske om å komme igang med en kampanje for å fremme mer medlemsengasjement. OppLANere ønsker selvfølgelig aktive medlemmer, og trenger frivillige som kan holde aktivitetsnivået i gang i form av konkurranser, livestreams, spillkvelder, o.l.. Tidsrammen for kampanjen er satt til februar måned.

Roger har fått på plass funksjonalitet i vår "oplbot" på Discord som erstatter vår tidligere rolletildeler "Carl-bot". Det nye rollesystemet er allerede oppe og går på vår Discord server. Merk at ingen eksisterende roller er endret, men enkelte eldre spillroller er fjernet grunnet inaktivitet/irrelevans. Hvordan man bruker denne boten er forklart i pinned messages i #roles kanalen. Spørsmål rundt dette systemet rettes til styret på Discord.

Silje trenger avløser for meetup i Februar. Dette skal ordnes internt i styret. Ellers skal vi sondere interesse for en fellestur til LANet Downlink som avholdes på Gausdal Ungdomsskole mellom 26. og 28. Februar.

DokkaLAN har blitt utsatt til 15.-17. Mars. Dette blir et LAN-event på Parken Ungdomsklubb på Dokka som OppLANere skal hjelpe til med å arrangere. Primært for Parkens medlemmer, men billetter som blir til overs fordeles til OppLANere som ønsker å delta.

Popkult Gjøvik ønsker å samarbeide med OppLANere for et prosjekt som omhandler ukentlige aktivitetskvelder for barn i 10 til 15-års alderen. Primært handler dette om å ha ansvar for regelmessige aktivitetskvelder innenfor spill, håndarbeid, lesing, el.l., og skape en trygg og hyggelig omgivelse i andre etasje på Gjøvik Bibliotek for deltagerne. OppLANere skal søke frivillige til dette prosjektet før noe engasjement blir formelt etablert, men vi ønsker selvfølgelig å kunne bidra her om vi kan.

Det ble etablert en tentativ dato for Årsmøtet 2019; Søndag 2. Juni kl. 18:00.

Vi takker for godt oppmøte. Neste styremøte avholdes den 24. Februar. 🙂


Styremøteoppsummering | Beanis | 28 Jan 2019

Kommende Events