Styrevalgsprosessen for 2019Ferien er offisielt over! Les hva som skjer i august.


Ferien er straks over, og aktiviteten i OppLANere skal gjenopptas. Det er den tiden av året hvor vi nå skal velge nytt styre, og i denne bloggposten skal vi gi et omriss av hvordan denne prosessen skal skje.

 

I perioden 1. til 14. August åpnes det for nominasjoner via et skjema som blir postet her på nettsidene, i Facebook-gruppa vår, og på Discord. Via dette skjemaet kan man melde seg som kandidat til styret 2019-2020. Kandidater må minimum stille med fullt navn, nick, alder, og relevante kvalifikasjoner om man har det. Alle kandidater må være myndige (av lovlige årsaker). Ellers foreligger det ingen andre krav for kandidatur.

Om nominasjonsprosessen ikke produserer flere enn fem kandidater vil selve valgsprosessen falle bort og det nye styret vil automatisk tre inn. Om det produseres færre enn tre kandidater vil det sittende styret innkalle til ekstraordinært styremøte for å diskutere foreningens levedyktighet.

Mellom 14. til 28. August skal selve valget holdes. Dette blir gjort på våre egne nettsider. Kun medlemmer med verifisert Discord-bruker kan stemme. Man kan stemme på opptil fem kandidater, én gang, og stemmene er endelige. Resultatet av valget blir publisert dagen etter valget avsluttes.

Fra 29. August til 12. September har vi en overgangsperiode hvor både det gamle og det nye styret overlapper, slik at alle rutiner, ansvar og brukerkontoer kan overrekkes og videreføres til eventuelt nye eiere.

 

Vi håper som alltid at så mange som mulig av våre medlemmer stiller til styrevalg. Vi har troen på at OppLANere kan utfylle en viktig rolle for gaming i nærmiljøet, og at verdiene vi forfekter er gode, men det er ikke alle i styret som har tid og mulighet lenger til å gjøre arbeidet som trengs for å holde foreningen gående.

Neste generasjon av LANere må gjøre sitt inntog slik at vår favoritthobby lever videre i allmennhetens bevissthet, og gir oss alle muligheten til å møte nye venner og sosialisere rundt dataspill!

 

Still til valg på torsdag! Takk for oppmerksomheten. 😄


Informasjon | Beanis | 29 Jul 2019

Kommende Events