Viktig informasjon fra det nye styretDENNE EVENTPOSTEN BLE OPPRINNELIG POSTET DEN 9. JUNI 2018 PÅ DEN FØRSTE UTGAVEN AV OPPLANERE.NO 

 

Hei, alle sammen. :)

Vi i det nye styret har allerede kastet oss rundt for å møtes og diskutere året som har gått, hva vi ser for oss skal skje fremover, og hvilke mål vi kunne tenke oss for gruppa. Vi tildelte også de forskjellige rollene i styret til de nye styremedlemmene. Vi vil med denne bloggposten fortelle dere hva vi har kommet frem til og hva dere kan forvente av styret, og foreningen, i året som kommer.

 
Først skal dere få litt informasjon om de forskjellige rollene i styret og hva de innebærer.

Yrjan Lund ble valgt som styreleder. Styreleders ansvar er å holde oversikt over foreningen som helhet; Hvilke prosjekter som foregår, hvem som arbeider med hva, hvilke tidsfrister som skal holdes, osv. Dette er også personen som håndterer det meste av byråkratiet som må til for at foreningen skal fungere, og som passer på at de andre styremedlemmene gjør jobben sin på en profesjonell og ryddig måte. Yrjan skal også jobbe med Community og samfunnsbygging.

Heidi Rudsengen ble valgt som SoMe-ansvarlig. Sosiale Medier er veldig viktig for en forening som oss. For at OppLANere skal være i allmennhetens bevissthet så må vi ha et ansikt utad som gjør seg synlig der hvor spill- og nerdekultur diskuteres. Denne rollen har også ansvaret for å distribuere informasjon til alle medlemmer og kjøre markedsføring- og reklamekampanjer.

Roger Bekk skal ta seg av Merchandise og Økonomi. Det er viktig for foreningen at våre medlemmer kan visuelt representere felleskapet i OppLANere, og selvfølgelig at vi har nok kapital til å gjennomføre målene våre.

Silje Ødegård ble Event-ansvarlig. En forening som baserer seg på felles interesser og verdier, som vi gjør, skal selvfølgelig også oppfordre til samhold og sosialt samvær, både online og IRL. Alt fra gamingkvelder til kinoturer og - selvfølgelig - LAN! Ettersom dette er en ganske stor jobb skal vår vara Torgeir Henden hjelpe til her når det trengs.

Marianne Holmen ble Teknisk ansvarlig, og denne rollen tar seg av nettsidene, spillservere, og stort sett alt annet som omhandler utvikling og teknologisk kompetanse. Teknisk gjør mye bak kulissene for at foreningen og dens daglige drift skal fungere optimalt.

Vårt siste varamedlem Thea skal hjelpe styreleder med Community-biten av OppLANere, som blant annet innebefatter våre moderatorer, Discord-serveren vår, og å produsere innhold til nettsidene.

 
Så litt om hvilke forandringer vi ønsker å gjøre i tiden fremover.

Vi har lært mye det siste året, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra dere medlemmer om hva dere kunne tenke dere at foreningen fokuserer på fremover. Styret har diskutert dette grundig, og vi skal nå i grove trekk gi dere våre tanker om hvilken retning vi ønsker å ta foreningen i.

 
- Mer fokus på spilling som felles aktivitet
Helt siden OppLANere Spiller måtte legges ned har vi merket at samholdet i gruppa og mengden med nye fjes har gått ned. Dette synes vi selvfølgelig har vært en dårlig utvikling, og dette skal vi nå jobbe med å snu. Det vil bli vesentlig mer fokus på å få igang spillaktivitet på Discord, og styret skal lede an dette. Medlemmer vil se styret i våre voice-kanaler oftere, og vi skal oftere oppfordre til spilling sammen.

- Færre lukkede spillrom
Vi i styret vil selvfølgelig ikke at medlemmer skal isolere seg og holde seg i private samtaler eller begrensede rom hele tiden. Det skal derfor kuttes kraftig ned på antall rom på Discord, og de spill-spesifikke rommene skal reduseres og skal ikke lenger være begrenset på antall personer. La oss alle bli flinkere til å hilse på, og snakke med, hverandre. :)

- OppLANere som forening skal rebrandes
Vi skal ikke lenger være innlandets beste spillsamfunn, men innlandets beste spillforening. Vi vil at alle gamere i innlandet skal tenke på oss som en essensiell del av deres hverdag, på samme måte som at sportsutøvere har sine sportsforeninger o.l.. Er man gamer, så skal man være medlem i gamerforeninga, og det er oss. Vi vil være den foreningen som alle assosierer med gaming i innlandet, og vi vil fokusere mer på å samarbeide både med privatpersoner og andre foreninger i gaming-relaterte sammenhenger.

 
Vi har selvfølgelig også satt oss noen mål for perioden.

Styret mener det er viktig at våre medlemmer er informert om alt som foregår og hva vi ønsker å oppnå. Vi har satt oss noen konkrete mål i tiden som kommer som vi skal gjøre vårt beste for å innfri.

 
- Innføre medlemskort
Vi vil at alle medlemmer skal ha noe fysisk og håndfast for å vise at de er med i foreninga. Dette er noe vi ønsker å få ut til alle medlemmer i løpet av kort tid.

- Styremøter på hver siste søndag i hver kalendermåned
Mange medlemmer har uttrykt et ønske om hyppigere møter, og det skal dere få. Åpne styremøter skal forekomme på dette tidspunktet hele året så langt det lar seg gjøre.

- Eget LAN i løpet av første kvartal 2019
Vi har lenge snakket om å ha et eget LAN, og nå har vi satt oss en tidsfrist for å få det til. Vi skal holde medlemmer informert om dette i månedene som kommer.

- Medlemsundersøkelse i januar
Da styret har sittet i seks måneder mener vi det er på tide å gjøre en liten sensus for å få tilbakemeldinger fra medlemmene om vi beveger oss i riktig retning.

- Nye nettsider innen august
Medlemmer som tok seg tid til å stemme under årets styrevalg vil allerede ha sett en liten smakebit på hvordan de nye nettsidene våre vil se ut. Innen august skal disse være på plass med grunnleggende funksjonalitet.

 
Og litt viktig småtteri til slutt.

Siden to av våre moderatorer nå har gått over til styret måtte nye moderatorer velges inn. Anders Engelien (Viking) forblir i sin stilling, og Yaniv Tamer-Pries (BEYNBIO) og Per Øyvind Nygård (Gadoq) kommer inn. Vi håper dere tar dem vel imot. :)

Vi vil takke alle medlemmer for gode tilbakemeldinger og deltagelse under årets styrevalg. Vi i det nye styret gleder oss til å jobbe hardt med å gjøre OppLANere enda bedre for dere alle.

 
Takk for oppmerksomheten, og ha en strålende dag videre. :)

 


Informasjon | Duppeditt | 02 Sep 2018

Kommende Events

29

Dec
JULEFRAGS
  • 20.00 - 22.00

26

Feb
Downlink v2018
  • 16.00 - 16.00